Празнотата между Истанбул и Виена...


Една невероятна дисекция на Лъжата, в която живеем. Да отворим очите си и да Видим!

Коментари