Да ти се белне рифътНегово „величество” човекът е този вик на природата(бих заместил „вик” с „бъг”), който с чудовищно безразсъдство реже клона на който седи, иначе казано – се погубва – бавно, но повече от сигурно!

Обществена тайна е, че жалкият начин, по който водим съществуването си има различни, често изключително тежки последици за нашия общ дом –Земята.

Една от най-големите злини, който непрекъснато творим е тоталното замърсяването, което води в най-общ план до глобално затопляне, а в един от частните случаи – до обезцветяването на коралите.

Този странен процес е в резултат на липсата на т.нар Algae – група водни микроогрганизми, които са пряко свързани с фотосинтезата. Причината за загубата на пигментация при коралите е повишаватнето на температурата на водата, което е в пряка връзка с климатичните промени на планетата. Аномалиите в климата влияят на океаните, които абсорбират 93% от топлината на планетата.


Избелването се случва, когато коралите, които са под стрес, прогонват т.нар Algae или още zooxanthellae, които им осигуряват цвят. Ако нормалните условия на средата се върнат коралите могат да се възстановят, като за подобно чудо ще бъдат нужни десетилетия, но ако стресът  продължи, коралите могат да загинат.


Около 2/3 от коралите в Големия Бариерен Риф (Great Barrier Reef ) страдат от обезцветяване.

От 1998 насам са се случили 4 серизони събития, водещи до обезцветяването на коралите, но след 2016 влиянието на природния феномен El Nino е още по-сериозно, и подобни явления зачестяват.

Ако човечеството намали веднага драстично вредните парникови емисии и се насочи във възможно най-голяма степен към слънчевата енергия, то само тогава бихме били в състояние да спрем подобни явления в бъдеще, и да излезем от ужасната кал, в която сме затънали за по-малко от десетилетие!

 

Коментари