Високата цена на доброто заплащанеОбществена тайна е, и то не от вчера, че България е най-бедната страна в Европейския съюз. Грозната, безскрупулна и лицемерна политика на #Геноцид от страна на няколко правителства в последните почти 30 години доведоха българина до просешка тояга.

Областите, в които заплащането е що-годе нормално, спрямо свирепите цени, които върлуват у нас, не са много. Една от тях е познатият #ITсектор.

Ето един твърде интересен и задълбочен анализ на това, какво определя възнагражденияат в тази сфера.

Заплатите и допълнителните придобивки на IT специалистите често са повод за завист и коментари, макар че зад всеки изграден IT специалист стоят купища безсъннни нощи, безброй часове зад монитора на взиране в написания код, стотици пъти преповтаряне на даден цикъл, лишаване от лично време и т.н.

Истината е, че възнаграждението е подвластно изцяло  на пазарните принципи, пише . Колкото по-голям е недостигът на този тип кадри, толкова цената им е по-висока, и обратното. Но все пак - какъв е подходът при определянето на заплатите, който спазват HR отделите на технологичните компании, какво би повлияло на преценката им каква сума или допълнителни придобивки да предложат и от какви специалисти биха имали нужда през следващите години.


От какво зависят заплатите в IT сектора?


Най-общо възнаграждението на всеки специалист, работещ в IT индустрията, зависи от годините опит, технологиите, които владее, и нивото, на което ги е усвоил. Друг съществен фактор е вътрешнофирмената матрица за заплащането. Тя е нещо типично за всяка IT компания и предвижда нивото на заплащане за конкретна позиция. 

Обикновено тази #матрица е прозрачна (поне в големите и международните компании в сектора), така че всеки служител е наясно, ако изпълнява конкретни условия, каква заплата ще получава или би могъл да получава. В компаниите, където подобни кариерни матрици и модел за оценка на компетенциите липсват, често заплатата се определя на принципа "кой колкото си поиска" или се сравнява с тази на хората на сходни позиции в организацията. И все пак заради недостига на специалисти може да се допусне и разминаване между нивата на старите и новите служители, т.е. да се даде по-високо възнаграждение на нов кадър само за да може да бъде привлечен.

Любопитно е, че дамите в сектора са с по-ниски заплати. Обяснението не е само в дискриминацията, но и в това, че често жените се подценяват, имат по-ниско самочувствие като експерти и затова и по-ниски очаквания за стартова заплата.

Какво е нивото в момента?


Според доклада на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) нетната месечна заплата за хората в IT сектора през 2016 г. с 10% бонус възлиза на 2752 лв. Близо 4 пъти повече от средната работна #заплата в страната.

Всъщност заплатите в IT сектора в България все още не са достигнали нивото на средноевропейските, но спокойно могат да се конкурират с тях. А прогнозите са, че те ще продължат да се покачват заради споменатия принцип на търсенето и предлагането. Заплащането в България спрямо Германия например са 1:2, но тук покупателната способност на IT специалистите е по-висока, защото заплатите в сектора са високи за българския стандарт на живот. По данни на БАСКОМ стандартът на живот на програмист в България като покупателна способност се изравнява с този на програмист в Лондон.


Как да си поискаме повече?


Промяната на заплатата е нещо строго индивидуално за всяка компания. Повишението може да бъде от 5% до 150%. Разлика идва от нивото на опитност, политиката на компанията, добри резултати от конкретен проект и т.н. В IT сектора обаче не е изключение и в случай че някой реши да напуска, да му се предложи контраоферта, за да остане, например двойна заплата. Другата особеност е, че обикновено драстичните повишения се случват при смяна на компанията, когато новият работодател наддава за ценен специалист.

Повишението може да се случи при изтичане на изпитателния срок или според практиката на компанията за подобни случаи - при оценката на кандидатите на половин или една година и отлично представяне.

Кои са най-разпространените допълнителни придобивки?


Допълнителните придобивки в IT компаниите са много и разнообразни, защото за работодателите служителите, които и без това трудно се намират, са много ценни. Затова се приема и че те трябва да бъдат обгрижвани. Социалният пакет задължително включва допълнително здравно осигуряване, карта за спорт, ваучери за транспорт или храна. Гъвкавото работно време и възможността за работа от вкъщи са все по-желателни, особено на фона на
зверските трафици в най-големите ни градове.

Има широка гама от други придобивки като паркомясто, акции от компанията, вътрешнофирмени нисколихвени заеми, лизинг на автомобил или служебен автомобил за по-ключови служители, храна и напитки в офиса, фирмени детски градини, поемане на част от месечна вноска от заем или наем на служител, инвестиция в образование, сертификация и т.н.

Кои са най-търсените специалисти?


Тенденцията в технологичната сфера е да се търсят комплексни умения у програмистите или т.нар. полиглоти, т.е. специалисти, които програмират на повече от един език. Много търсени са и FullStack разработчиците, които обикновено се занимават не само с бекенд, но и с фронтенд. Успешният специалист може да е комбинация и между програмист и администратор. Няма и много специалисти, които да ползват технологии като Python и Rubby on Rails, а те също са търсени. Недостиг има и за инженери по автоматизацията (Automation Engineers), специалисти по облачни технологии (Cloud Engineers), DevOps инженери.
В момента на пазара на труда най-често срещаните специалисти са тези, които владеят Java, .Net разработчиците, PHP програмистите, QA и Front-end специалистите.

Облачно ли е бъдещето?


Прогнозирането на IT заплатите за 2017 г. е трудно, но ако се запази привидната икономическа стабилност, която в момента съществува – в тази сфера да не навлизат и да не излизат големи компании, тогава ръстът би трябвало да е в рамките на 5%. При сценарии на излизане или влизане на нови големи компании и ръст на инфлацията не може да се прогнозира как ще се променят нивата на заплащане. В даден момент пазарът ще се саморегулира.
Благодарение на IT образованието и дигитализацията на целия свят около нас професиите в тази сфера ще стават по-достъпни за хора с нетипичен профил (артисти, музиканти и т.н.). Те ще предпочетат да се преквалифицират в IT експерти, за да имат по-добри и стабилни доходи, с което до известна степен може да се задоволи и гладът за кадри.  

И преди да си помислите (чисто по Ганьовски), че подобни заплати са незаслужени – опитайте да видите за колко време можете научите, овладеете и приложите на практика поне един програмен език...

 

 

 

 

Коментари