ЛЮБОВ
Тя се плъзва внимателно през незаключената врата, пристъпва на пръсти, ослушва се...никакъв шум. Сваля много бавно, почти ритуално шлифера си и остава гола. Потръпва – внезапен хлад се прокрадва отнякъде. Шмугва бързо ръка в единия джоб на висящия шлифер и стисва нещо в дланта си.


Ослушва се отново, взира се напрегнато в мрака...пълна тишина.


Тогава пъргаво се качва нагоре по стълбите и безпогрешно намира вратата на стаята му. Натиска меко дръжката на бравата и хлътва вътре.

Той спи и явно сънува нещо, защото е неспокоен, върти се в леглото, а очите му се мятат наляво-надясно под затворените клепачи.


Тя се приближава до леглото, надвесва се над него – стаила дъх, гола и решителна. В този миг той къса оковите на кошмара и отваря широко очи.


Няколко секунди не осъзнава нищо, а и тъмнината е плътна като завеса. Но сетне разпознава силуета й и се дръпва рязко назад. Сяда облегнат на хладната стена.


Тя прави още една крачка и с рязко движение отмята завивката му. И той вече е гол.


Взират се един в друг, сякаш са напълно непознати, но в този момент и двамата зазиждат в паметта си всяка черта от лицето на другия. Те са в унес, пълен транс - странна картина на ренесансов художник. Стоп-кадър.


От отворения прозорец нахлува хлад.


Внезапно той се надига рязко, прави няколко крачки и преди тя да успее да реагира, се хвърля през прозореца... 


Коментари