Под пара
Учените винаги са търсели нови потенциални източници на енергия, която да служи за нуждите ни в бъдеще. Неща като слънчева и вятърна технологии имат потенциала да осигурят големи количества енергия, докато пиезоелектрическите генератори вероятно биха били добри само за ограничена употреба, но независимо от нуждите, всички споменати технологии са необходими, за да ни вкарат в едно бъдещето на зелената, еко енергия. 
 
Учени от колумбийския университет (Researchers at Columbia University) работят над източник на енергия, който може да бъде предназначен за малки нужди, но който може да се окаже и изключително благонадежден: водното изпарение. Изпарението на водата? Да!

Процесът, при който водата се превръща в пара, е всъщност форма на слънчева енергия  и тя може да бъде „впрегната” и използвана за захранване на малки машини. Екипът учени е използвал спори на бактерия, които по природа са идеални за абсорбиране на водата. Когато „погълнат” водата те замирисват, губят вода и се свиват, и могат да могат да правят това много бързо без да се разрушават. Това движение, подобно на свиването на малки мускули, е именно използваното от учените за захранването на малки двигатели.

Изследователите залепили милиарди от тези спори върху пластмасова лентова повърхост, след което закрепили заедно няколко парчета от тази лента. Резултатът бил една малка разлика между състоянието, при което бактериите били набъбнали с вода и когато били свити, след загубата й. Тогава те започнали да изграждат малки двигатели, които улавят този момент.

Една машина е разположена на клапи, които се повдигат като „мускули” и се разширяват, когато се намокрят, след което се затварят, когато водата се изпари. Друга представлява въртящ се двигател, който се върти, защото само едната страна е изложена на вкажния въздух, което кара спорите да работят. Този двигател е използван за задвижване на кола-играчка.

„Не мога да повярвам, че такава система ще доведе до революция в транспорта или в други сфери, нуждаещи се от много енергия, а тя може да се използва и за дистанционно захранване на малки устройства”, споделя  Peter Fratzl.

Тази идея е още в началната си фаза и не може да има ефективността на слънчевите  клетки, но понеже използва толкова евтин ресусрс, може да се окаже доста ценен източнк на енергия. 

Покриването на големи обеми с вода, например резервоари с двигатели, захранвани от изпарението на водата, може да има две предимства: едното би било генерирането на мощност, а другото, че покриването на подобни вътрешни обеми с вода намалява нейното изпарение.


Една от основните пречки пред които изследователите са изправени е тази, че спорите трябва да бъдат генетично модифицирани, за да не се развиват в бактерии. Защото ако това се случи машините ще спрат работата си.

Коментари