ХЛАДНАТА ПРЕГРЪДКА НА ЧЕРВЕИТЕ

„Ще мине време и слънцето гръб ще ни обърне, въздухът ще се превърне в каменна роса, ще мине време и Земята с прах ще се покрие...а ние, хората, лазейки по бездушната земна гръд, ще търсим хладната прегръдка на червеите – последните обитатели на планетата...”
 
Никое животно не прави така – да зачерква с чудовищно, идиотско, ненормално задоволство собствения си дом, всичко, което му е дарила природата. Прави го само човекът...

И наистина ще дойде денят, в който горчиво ще се разкайваме за цялата наша невиждана опустошителност, но ще бъде прекалено късно, освен ако, както казах в миналата публикация, не дойдат червеите! 

Всички ние знаем, че земните червеи са полезни за нашата градина. Когато  обръщаме с лопатата и намерим в почвата куп от тези същества, ясно е, че градината ни ще бъде здрава и силна. Vermicomposting – или използването на червеи при унищожаването и преработката на остатъците от храна сякаш започва да се превръща в мода. 

Но сега изглежда, че земните червеи са способни на много повече, отколкото да запазват нашите домати и палтаджани от проблеми при растежа, заради бедна почва. Според едно ново проучване те могат да се окажат инструмент за спасяване на планетата!, съобщава ecowatch.


Тези безгръбначни същества могат да се опълчат свирепо срещу климатичните промени, се казва в изследването на учени от няколко университета – този в Yale, New Hampshire, университета Helsinki във Финландия, както и от Академията по микробиология на Чешката република.  

В изледването Biotic Interactions Mediate Soil Microbial Feedbacks to Climate Change, се казва, че червеите и други малки животинки, живеещи в  почвата, хранят микроби, които поглъщат гниещите отпадъци и изхвърлят въглероден диоксид. Когато червейчетата и други насекоми нахранят микробите, процесът на разпад води до по-малко количество изпуснат въглероден диоксид. Това е много важно, защото глобалното затопляне причинява повишаване на температурата на почвата, което стимулира процеса на гниене и води до повишаване емисиите от въглероден диоксид. Това може да повиши на свой ред почвената температура с 2-3 градуса в следващите 100 години, според проучването,  а повишаването с два градуса е максималното затопляне, което земята може да си позволи преди да последват катасртофални резултати. Но земните червеи забявят този процес.

"Реално, микробите, които живеят в почвата, са отговорни за производството на 10 пъти повече въглеродните емисии,  отколкото дори хората са произвели”(http://america.aljazeera.com/articles/2015/5/19/worms-combat-climate-change.html). “Това е най-голямото изтичане на въглерод в атмосферата, което се случва на Земята.

Неуспехът да се включат животни и техните взаимодействия с микробни общности в световните модели на разпадане е изтъкнато като критично ограничение в нашето разбиране на въглеродения цикъл в настоящи и бъдещи климатични сценарии”, се казва в проучването.

Подобряване на качеството на почвата и борбата с фактори като ерозията и хранителния недостиг са били предложени като решения на глада, но индиректно те могат също така да бъдат решение на глобалното затопляне. Така че трябва ли да започнем  с добавяне милиарди червеи в почвата? Вероятно не, казва Crowther (http://ecowatch.com/2015/01/06/regenerative-organic-agriculture).

„Това никога не се е разглеждало като подход за смекчаване на изменението на климата и преди, защото ние не знаем колко сложни взаимодействия са", казва той. "Сега, когато сме наясно, добавяйки почвени животни, може това да се окаже жизнеспособна опция, но по-реалистичен подход е да оставим екосистемата самостоятелно или да се култивира естественото биоразнообразие. Естествено възстановяване е най-добрият начин.”

По всичко личи, че днес, когато всичко трепери, когато предстои нещо голямо, нещо мъчно уловимо, Земята търси и ще намери своя начин за постигане на баланс, относно собственото си съществуване. Нещо голямо предстои. Нима не усещате как има нещо прецакано, нещо преебано в цялата „система”?! Ако не се събудим тутакси и не разберем, че душите ни са болни ще стане страшно. Днес повече от всякога имаме нужда да бъдем инжектирани с любов. Една доза, която да спре човешкия разпад. В противен случай всичко ще загубено. Завинаги.
   

Коментари