Пингвинови безквусици
Пингвините може и да поглъщат лакомо свежа рибка, но едва ли могат да усетят вкуса й, съобщава Guardian (http://www.theguardian.com/science/animal-magic/2015/feb/16/penguins-taste-evolution).

Докато са разглеждали щателно генетичните данни на пет пингвина, всеки от различен вид, учените от университета в Мичиган са открили, че при всичките птици са липсвали три от пет основни гена за вкус. „Според генетиката, пингвините трябва да усещат солено и кисело, но им липсва усещане за сладко, umami(за люто!) и горчиво”, твърди изследователят Jianzhi Zhang ( http://www.bbc.com/news/science-environment-31490623), който добавя, че  вероятно птиците са загубили тези гени за вкус по време на тяхната еволюция в продължение на милиони години.

Zhang споделя, че пингвините са уникални с този свой недостиг. Ученият казва, че „не са познати други птици с подобни вкусови загуби. Долколкото знаем повечето птици притежават рецептори – и umami, и такива за горчив вкус. Наистина, повечето обаче нямат усещания за сладко.”

Без способност да усещат umami, или пикантно, както и вкуса на месото, възможно е пингвините, за които се вярва, че нямат вкусови рецептори на езика си, да са неспособни да усещат вкуса на морските дарове, които са основна част от менюто им (http://ns.umich.edu/new/releases/22679-sweet-bitter-savory-penguins-lack-three-of-the-five-basic-tastes).

„Пингвините си хапват риба и се предполага, че те имат гени за umami-рецептори, но по някаква причнина това не е така”, казва Zhang, който признава, че до момента учените нямат логично обяснение на това, но пък имат няколко предположения в тази посока.


Според изследователите студената среда, в която пингвините са еволюирали, вероятно е изиграла ролята си в промяната на техните вкусове и поради това при ниски температури рецепторите им за сладко, горчиво и umami работят незадоволително.

И все пак, въпреки, че е странно месоядно животно да не може да усети вкуса на месото, ограничението във вкусовите усещания на пингвините – на анатомично и сензорно ниво, според учените едва ли е толкова голям проблем за тях, защото пингвините поглъщат храната без да я дъвчат.

„Това, че поглъщат храната цяла, а и структурата и функцията на езика им предполага, че пингвините едва ли се нуждаят от вкусови рецептори, казва още Zhang. Въпреки това не става ясно дали тази отличителна черта на пингвините е причина или следствие от тяхната основна загуба на вкус.”


Коментари