Динозавърно птицесвиване


Огромни, месоядни динозаври, живеещи на земята са се превърнали в птици, чрез постоянно свиване в продължение на 50 милиона години, разкриха учени. 

Theropods” са се свили 12 пъти – от 163кг. до 0.8кг. преди да станат  модерни птици.

Учените са открили, че динозаврте theropods са единствените, които са се смалявали непрекъснато. Скелетите им са се свивали четири пъти по-бързо от тези на другите динозаври, което им помогнало да оцелеят.

Предишни проучвания показват, че динозаврите theropod- група, включваща всеизвестния  Tyrannosaurus rex и Velociraptor, станали модерни птици, е трябвало да се смалят в някои отношения в еволюцията си до малки, пъргави летящи.

Но промяната на размерите е често срещано явление в еволюцията на динозаврите. Затова научен екип от австралийския университет на Аделаида се опитал да открие дали фрапиращата промяна на рзмерите, свързана с произхода на птиците, е била уникална. Освен това те са искали да измерят степента  на еволюция, ползвайки богата база данни.Авторите използвали сложни аналитични инструменти, разработени от молекулярни биолози, опитвайки се да разберат еволюцията на вирусите, да изучат отличителните черти на телата на над 1500 динозавъра, закодирани от 120 документитарни видове на theropod и първите птици.

Посредством този анализ те са съставили детайлно родословно дърво, показващо промяната на  този вид динозаври в техните птичи наследници.

Анализът проследява адаптацията и промяната на размера на тялото на динозаврите във времето сред различните родове динозаври.

Научният екип открил група динозаври директно свързана с бързото свиване на тези животни преди 200 милиона години. Показано е намаляването на телесното тегло от 162.2кг. от сравнително най-голямото тяло до Archaeopteryx, - най-ранната известна нам птица.

Прародителите на тази птица също са развили нови елементи за приспособимост като пера, кости и криле, четири пъти по-бързи от тези на останалите динозаври.

Изводът на учените е, че родословното дърво на динозаврите theropod, водещо до птици, е било по-иновативно, спрямо това на други динозаври.   Според авторите това продължително свиване и бърза еволюция до все по-малки телесни размери позволило на прародителите на птиците да развият отличителни черти, които им помогнали да се справят доста по-добре от техните слабо еволюирали роднини сред динозаврите.

Да си по-малък и по-лек в свят на гиганти с бързото развитие на анатомична приспособимост осигурило на тези предци на птиците нови екологични възможности като способноста за изкачване на дървета, плъзгане и летене.

„В крайна сметка тази еволюционна гъвкавост помогнала на птиците да оцелеят сред смъртоносното метеоритно въздействие, избило всички техни братовчеди - динозаврите.

Според учените смаляването и развитието на отличителни черти при птиците е имало основно влияние върху еволюцията на динозаврите в днешните птици.

Това изследване показва, че ние не можем да видим появата на птиците като внезапно, драматично събитие с един летящ нощем динозавър,” казва проф. Майкъл Бентън от университета в Бристол.

„С течение на времето функцията на всяка особеност на птиците се е променила- първо перата, служещи като изолация, а впоследствие участващи съвместно  в летежа; ранната промяна в размера на тялото, вероятно по други причини, и на по-късен етап станали достатъчно малки за един мощен полет; подобренията в погледа и уголемяването на мозъка, дори едно такова малко подобрение се оказало предимство”.

„И така, вероятно това е една нова тенденция свързана с нов набор от местообитания сред дърветата, за да бъдат избегнати хищниците и да се използват нови хранителни ресурси”, завършва размишленията си проф. Бентън.

Интересно какви ли приспособления ще развие видът Homo sapiens, за да оцелее от метеоритния дъжд, който сам излива върху главата си, като същевременно с това опита да запази своя единствен дом – Земята?!


Коментари