Префасониране на лица по японски


Японецът Nobumichi Asai  е автор на проект, включващ проектиране на различни дизайни върху човешко лице.


С помощта на компютърни технологии Asai е успял да картографира лицето на модел, и да създаде триизмерна маска.


Както можем да се досетим вдъхновението за появата на това чудо на техниката се корени в традиционната японска култура.


Бъдещите идеи на Asai са в посока развитие на тези проекции, така, че да покриват цялото тяло.


Повече подробности в следващото видео:Коментари