Градските кошери

Ново научно изследване, цитирано от BBC,  разкрива „значително изобилие” от диви пчели в повечето от различните видове градски местообитания.

Френски учени са документирали почти една трета от 900-те вида от голямото семейство на дивите пчели, живеещи в малки и големи населени места.  

Освен това те са добавили още 60 вида, открити в изключително урбанизирани райони на Лион. (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0104679)

Налице е широкоразпространеното безпокойство, че популацията на дивите пчели в провинциални, селски райони е неблагоприятно засегната от множество фактори, включително пестицидите.


„За да бъдат представени в градска среда пчелите, трябва да имат възможност за намиране на храна и субстрат за гнездене”, заявява Laura Fortel от френския национален институт за селскостопански изследвания.

„Градските и полуградските места могат да осигурят достатъчно количество цветове през цялата година, те представят голямо разнообразие от земни покрития и често са по-топли от околния пейзаж”, добавя тя.

„Освен това подобни местообитания рядко са подложени на въздействието на пестициди, които са главната причина за изчезването на пчелните семейства”.

Градски живот

Всъщност изследването отчита броя на пчелните видове попаднали в клопки и мрежи в 24 места с различни нива на урбанизация – сгради, пътища, индустриални зони и т.н., всички те в границите на Лион.
Научният екип е събрал почти 13 хиляди диви пчели  и е записал 291 различни вида.


Изследването показва, че намаляването на пчелите за сметка на повишаването нивата на урбанизация, както и богатството на видове, са най-значими в средно урбанизирани места.

Според учените, успелите да се приспособят към градските местообитания пчели са най-успешните.

Освен това изследователите са забелязали промени в някои видове пчели, които са „процъфтявали” с нарастването на урбанизацията. 
Структурата на пчелните съобщества се променяла заедно с нивото на урбанизация  с още паразитни видове в места със средно непромокаема земна повърхност, забелязали още учените.

„Имаше и повече видове гнездящи в кухини, както и видове с дълъг език в, местата със средно или по-високо промокаема земна повърхност”.
Научният екип обаче добавя, че откритията им показват, че нивата на урбанизацият не влияят върху появата на видовете, върху размера на техните тела или върху социалното им поведение.


Други научни изследвания също показват, че градските местообитания на практика могат да подпомогнат за увеличаване числеността  на дивите пчели. Така например в района на Берлин са открити 262 различни вида в 21 урбанизирани места, а в Ню Йорк са наблюдавани 110 вида пчели.

В заключение г-жа Fortel споделя: „ Наличието на множество пчелни видове дори в силно урбанизирани райони прави тези опрашители изключително подходящи за водеща група в  осъзнаването на градския човек за стойносттта на биоразнообразието”.

Остава обаче въпросът, възможно ли е такива приспособили се (вероятно мутирали) пчели да бъдат в основата на производството на наистина качествен мед.


Коментари