Недооцененият вой...Вълците могат да имат огромен косвен ефект върху екосистемите макар това да не е видимо на пръв поглед, пише greentech.

Освен, че са много полезни за контролиране на популацията на елени и други диви животни, те са причина за някои промени в държнието на тревопасните животни. Заради срещите си с вълците те избягват определени територии, което от своя страна означава, че дърветата и растенията избуяват на местата, където вълците се движат. Всичко това пък провокира появата на подслони на всевъзможни видове дребни животинки – пойни птички, бобри, зайци. По този начин местната екосистема се саморегулира и предоставя повече възможности за по-голям брой видове.

Наблюдения на биолози сочат, че там, където вълците са били изчезнали, но впоследствие върнати в местообитанието си, след няколко години районът е почти неузнаваем, по-пълен с живот.  Всичко това става благодарение на вълците - този недооценен хищник.
Едно от най-впечатляващите наблюдения на тeзи процесi са събитията след завръщането на вълците в  парка Йелоустоун след отсъствие от около 70 години.

Еколози и биолози обаче припомнят, че това важи не само за вълците, а за всички хищници в природата, които играят ролята на естествени регулатори на екосистемите. 
Една история, която по категоричен начин ни подсказва,че сме длъжни да уважаваме създаденото от Природата и да не забравяме, че сме неделима част от нея.

Коментари