Инициативната MozillaОрганизацията Mozilla стартира инициативата Mozilla Science Lab, предназначена за технологична помощ на научното общество, в която призовава учените да бъдат "по-отворени", съобщава kaldata.


Като пример се посочва Европейската организация за ядрени изследвания (CERN), в чийто академически кръгове са изобретени ключови технологии като World Wide Web, създаден е първият хипертекстов уеб-браузър, HTTP протоколът, езикът HTML за описание и дизайн на уеб-страници, единният URL указател на ресурси и много други

През изминалите години Интернет силно се промени, стана интерактивен, преживя уеб 2.0 революцията и Ajax приложенията, премина към HTML5. В същото време, документацията на научното общество почти не се е променила и е крайно консервативна. Все още се поддържа стандарта на "Научните статии" в PDF формат, които са зле съвместими с днешния уеб и изглеждат явен архаизъм в съвременната епоха. Би могло да се каже, че науката фактически е буксува в "аналоговия век"

Проблемът не е само в PDF формата а и още в това, че файловете се оставят в платените и закрити портали на научните списания, въпреки, че голяма част от научните изследвания се финансират от парите на данъкоплатците и следователно, трябва да бъдат публикувани с открит и свободен достъп. Всъщност и самата научна общност признава важността на свободната публикация на научните трудове за по-прогресивното развитие на науката.

Инициативата на фондация Mozilla трябва да промени ситуацията и да подтикне "новото поколение учени" към по-полезен начин за публикуване на информацията.
Коментари