Загрижената клюкарница


Тази седмица заработи най-новият и най-зелен център за данни на Facebook. Отличителното при него е, че захранването му се случва изцяло от възобновяеми енергийни източници, а на всичкото отгоре центърът има впечатляващ рейтинг за енергийна ефективност.
Разположен на ръба на Полярния кръг, в Лулея, Швеция, новият център за данни се захранва от локално генерирана хидро-електрическа енергия и разчита на естествено охлаждане посредством външния студен въздух, а не на енергоемки климатици.


От Facebook твърдят, че водноелектрическите централи, захранващи центъра,  са достатъчно надеждни, което е позволило при конструирането на центъра да се махнат „задължителните“ резервни мощности.
В допълнение към всичко това устройствата в самия център за данни се базират на хардуерен дизайн „без излишъци“, тоест фокусиран повече върху ефективността, отколкото върху естетическата стойност.
„Всичко това осигурява доста впечатляващ коефициент на енергийна консумация (PUE)“, заяви Facebook на своя уебсайт. „При ранните тестове центърът за данни на Facebook в Лулея показса средни PUE стойности около 1,07.
Индикаторът PUE – ефективност на енергийното потребление – е широко използван в ИТ индустрията показател, който показва количеството енергия, използвано за захранване на ИТ оборудването в даден център срещу осигуряването на охлаждане и други поддържащи функции.


Новината бе приветствана от Грийнпийс като знак, че дълго критикуваната компания Facebook се ангажира с намаляване на въздействието върху околната среда от своите дейности.



Коментари