Уникален лазер сътвори българинЕдва ли има човек, който да не е съгласен с истината, че българите са много талантливи. Едно от нещата, които обаче ни липсват е самочувствие и себе уважение. Не така стоят нещата обаче при д-р Теньо Поминчев.

Ученият представи в Софийския университет свое откритие, направено в лаборатория в САЩ, в резултат на което за първи път експериментално е реализиран рентгенов лазер със свръх къси импулси.

„Ние използваме абсолютно различна физика – т.нар. нелинейна оптика. От видимата област сътворяваме светлина в ултравиолетова. 

Практически успяхме да реализираме това напълно неочаквано. Устройството се побира в човешка длан и е съизмеримо с некохерентната тръба на Вилхелм Рьонтген“, заяви Попчинчев, цитиран от сайта на университета.

Изобретението може да намери приложение във фундаменталната наука и индустрията, нанотехнологиите, бъдещата наноелектроника, за създаване на следващата генерация свърхбързи микропроцесори и хардискове, за ранната диагностика на болести.

„Принципът, на който работи лазерът ни позволи да направим една обобщена картина и да създадем знанието, въз основа на което можем да сътворим лазерна светлина във всяка една област на спектъра – от вакуумния ултравиолет до рентгеновите лъчи”, поясни приноса на откритието в медицината и биологията ученият.


Коментари